Podmínky využívání webu a služeb SeznamkaUkrajina.cz

  1. Na všechny materiály na webu, zejména na ty v skryté části se vztahují autorská práva. Stejné ustanovené se vztahuje na e-maily, e-booky a další materiál poskytnutý klientovi.
  2. Je přísně zakázáno umožnit komukoliv cizímu přístup k datům klientů a k jejich fotografiím. Je přísně zakázáno cokoliv z uvedeného sdílet na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde na Internetu. Porušení tohoto zákazu vede k okamžitému zrušení účtu a přerušení poskytování služeb bez náhrady.
  3. Umožnění přístupu cizí osobě k svému účtu na webu SeznamkaUkrajina.cz je zakázáno. Porušení tohoto zákaz může vézt k zrušení účtu a přerušení poskytování služeb bez náhrady.
  4. Klient je zodpovědný za přístup ke svému účtu a za bezpečné uchovávání materiálů, které mu provozovatel služby poskytnul.
  5. Klient souhlasí s uchováváním a  zpracováním údajů, které o sobě poskytl a také fotografií. Provozovatel služby se zavazuje uvedené používat pouze za účelem seznámení klienta dle jeho požadavků.